Usluge

Tehnički pregledi energetskih objekata

Elins je firma koja od 2015. godine radi tehničke preglede elektroenergetskih objekata na teritoriji cele Srbije. Kadrovski potencijal za ovu vrstu poslova Elinsa je 17 (sedamnaest) diplomiranih inžinjera sa odgovarajućim licencama Inžinjerske komore Srbije, od čega su 14 (četrnaest) profesori sa FTN-a u Novom Sadu, angažovanih po osnovu ugovora o dopunskom radu. Bez imalo skromnosti možemo konstatovati da je referenc lista Elinsa o obavljenim tehničkim pregledima elektroenergetskih objekata najobuhvatnija i najbolja u Srbiji.

Projektovanje i izgradnja solarnih elektrana

A short description of your service. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni.

Energetska efikasnost

A short description of your service. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni.

Proizvodnja i promet

A short description of your service. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni.