Proizvodi

Sklopna tehnika

-Automatski osigurači
-Strujne zaštitne sklopke
-CPR prekidači
-Kontaktori
-Releji
-Motorne zaštitne sklopke

sklopna_tehnika

Oprema za razvodne ormare

-Grebenasti prekidači
-Industrijski utikači i utičnice ( UKO - UTO)
-Tasteri
-Nožasti osigurači
-Redne stezaljke LTU4
-Signalna LED AD / DC
-Potporni izolatori
-Dodatna oprema

kablovski_pribor

Instrumenti

-Ampermetri
-Voltmetri
-Frekvencmetri
-Šentovi
-Skale

panelni instrumenti

Kablovski pribor

– Izolovane papučice
– Kablovske vezice
– Luster kleme
– Obujmice sa ekserom
– Oznake za provodnike
– PG Uvodnice
– PVC Izolir traka
– Termoskupljajući bužir
– Al-Cu Papučice
– Cu Papučice
– Čaure