Proizvodi

Sklopna tehnika

-Automatski osigurači
-Strujne zaštitne sklopke
-CPR prekidači
-Kontaktori
-Releji
-Motorne zaštitne sklopke

Oprema za razvodne ormare

-Grebenasti prekidači
-Industrijski utikači i utičnice ( UKO - UTO)
-Tasteri
-Nožasti osigurači
-Redne stezaljke LTU4
-Signalna LED AD / DC
-Potporni izolatori
-Dodatna oprema

Instrumenti

-Ampermetri
-Voltmetri
-Frekvencmetri
-Šentovi
-Skale

Kablovski pribor